بسمه تعالی

 

قابل توجه دانشجویان گرامی :

 

پروژه اختیاری در ترم جاری (تابستان 91) به صورت زیر تعریف شده است. لطفا نکات زیر را به دقت مطالعه نمایید.

1. پروژه تعریف شده در ترم جاری، ترجمه استانداردهای ASTM می باشد.

2. سعی شده تعداد صفحات در نظر گرفته شده برای هر یک از دانشجویان یکسان باشد.

3. استاندارد مشخص شده برای هر نفر به همراه جزئیات و فرمت قابل ارائه از طریق ایمیل ارسال می گردد.

4. پروژه به صورت اختیاری بوده و تا 2 نمره مازاد بر 20 نمره درس برای دانشجویان لحاظ می گردد.

5. دانشجویانی که تقاضای پروژه داده اند و جزئیات پروژه برای آنها ارسال شده، ملزم به تحویل آن تا تاریخ مشخص شده بوده و در صورت عدم تحویل پروژه، 2 نمره از نمره نهایی آنها کسر خواهد گردید.

6. دانشجویان حداکثر سه هفته از تاریخ دریافت پروژه فرصت دارند فایل Word پروژه های خود را با فرمت مشخص شده که از طریق ایمیل اعلام گردیده به آدرس ایمیل آزمایشگاه ارسال نمایند. بنابراین حداکثر زمان تحویل پروژه ها تاریخ 28 مردادماه 1391 می باشد.

 

با تشکر

فهیمی راد

petroleumlab@che.sharif.edu

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2010. All right reserved. designed by M. Fahimirad