همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی وصنایع شوینده

(Surfactant & Detergent Technology Conference)

 همکار گرامی جناب آقای/ سر کار خانم

با سلام و احترام

همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده (Surfactant & Detergent Technology Conference)  با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و واحدهای تحقیقات صنایع شوینده در تاریخ سوم و چهارم بهمن ماه سال 1386 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. این همایش با هدف توسعه تحقیقات در زمینه تکنولوژی و کاربرد این مواد و ایجاد زمینه تعامل بین محققین و کارشناسان دانشگاه و صنایع مربوطه برگزار میگردد. از کلیه محققین و اساتید محترم دانشگاه ها، متخصصین، صنعتگران و دانشجویان دعوت مینمایند که با ارائه نتایج تحقیقات اخیر خود، برگزاری کارگاه های تخصصی و یا برپایی غرفه هایی در نمایشگاه در این همایش شرکت فرمایند. برنامه زمانبندی و نحوه تنظیم و ارسال مقالات به پیوست ارسال می گردد.    

خواهشمند است فرم ضمیمه را تا پایان خرداد ماه تکمیل و به آدرس دبیرخانه همایش ارسال فرمایید.

                                                                                                                                                                        دکتر وحید تقی خانی  
                                                                                                                                          
                                   دبیر همایش 


محور های اصلی همایش

      1-   سنتز و فرایند تولید سورفکتانها
2-  
روشهای آنالیز و بررسی ساختار شیمیایی سورفکتانها
3-  
اثرات زیست محیطی سورفکتانها
4-  
تاثیر سورفکتانتها بر سیستم های بیولوژیک
5-  
کاربرد سورفکتانها در صنایع مختلف از قبیل:
    -      
نفت و گاز و پتروشیمی
    -      
آبکاری
    -      
غذایی
    -      
شوینده و بهداشتی
    -      
نساجی
    -      
کانی و معدنی
 6-  
کاربرد الکیل بنزن (LAB) در صنایع

برنامه زمانبندی 

مهلت ارسال چکیده جامع مقاله       30/4/86
اعلام پذیرش چکیده جامع مقاله       30/6/86
ارسال اصل مقاله                   30/7/86
مهلت ثبت نام                 30/9/86

 

ارسال مقاله جهت ارائه در همایش 

مهلت ارسال چکیده جامع مقالات جهت ارائه در این همایش تا پایان تیر ماه 1386 میباشد. چکیده  جامع مقاله باید حاوی اجزاء اصلی یک مقاله از قبیل چکیده، مقدمه، روش تحقیق و نتایج حاصل بوده و حداکثر در چهار صفحه به همراه فرم تکمیل شده  ثبت نام  به آدرس دبیرخانه همایش ارسال گردد.  


فرم ثبت نام 

نام       ---------------------   تلفن:         ---------------------
نام خانوادگی  ---------------------   نمابر:         ---------------------
سازمان/شرکت   ---------------------   آدرس
E-mail: ---------------------
سمت:       --------------------    آدرس:         ---------------------

نوع مشارکت در همایش 

1- شرکت در همایش                    با ارائه مقاله                    بدون ارائه مقاله
2- شرکت در نمایشگاه
3- شرکت در کارگاه ها
4- پشتیبانی مالی از برگزاری همایش
 


 Email:  sdtc@sharif.edu
Web:  http://www.sdtc.ir
Sharif university of technology