ارائه پایان نامه در سه دقیقه

ارائه پایان نامه در سه دقیقه

اولین دوره مسابقات«ارائه پایان نامه در سه دقیقه» یاهمان3MT، در سطح دانشجویان کارشناسی مهندسی شیمی کل کشور توسط انجمن مهندسی شیمی ایران و با همکاری و میزبانی دانشکده مهندسی_شیمی_و_نفت اسفند پارسال کارش را شروع کرد؛ در مرحله اول که ۲۰ اسفند برگزار شد، از۱۲ دانشگاه کشور،۳۵ گروه شرکت کردند و۲۰ تیم از ۱۰ دانشگاه به مرحله دوم راه یافتندو چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت از ساعت ۹ صبح تا ۱۵ در سالن آمفی تئاترمرکزی با هم رقابت کردند تا پایان نامه های کارشناسی خود را در سه دقیقه ارائه کنند.در نهایت سه تیم زیربرگزیده شدند و از آنها با جوایز نقدی و لوح تقدیر شد:▫️
رتبه اول:
علیرضاکیانی
دانشکده فنی دانشگاه تهران▫️
رتبه دوم:
فهیمه غلام شاهی و هنگامه ذوالعلی
دانشگاه صنعتی شریف▫️
رتبه سوم:
یاسمن پهلوان زاده و میثم اکبری لاله
دانشگاه صنعتی سهند تبریز