استاد نمونه کشوری

جناب آقای دکتر سید شهاب‌الدین آیت اللهی از اساتید دلسوز و فداکار دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف امروز از اساتید نمونه کشوری شناخته شدند.
دانشکده مهندسی شیمی و نفت این موفقیت را خدمت شما استاد بزرگوار تبریک عرض می کند و از درگاه ایزد منان مزید توفیقات شما برای خدمتی سرشار از شور و نشاط در جهت رشد و شکوفایی ایران و به بار نشستن تلاش های جوانان این مرز و بوم مسئلت داریم.