بیش از دو هزار نفر دانش آموخته رشته مهندسی شیمی و نفت