تجلیل از استاد پیشکسوت، جناب آقای دکتر فاضلی

روز چهارم بهمن ماه ۱۴۰۲ به پاس خدمات ارزنده آقای دکتر سید عباس فاضلی، بنیانگذار و رئیس اسبق مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست، برنامه تجلیل از ایشان با حضور اعضای شورای دانشکده مهندسی شیمی و نفت و دوستان و همکاران سابق ایشان برگزار شد. ایشان در سال ۱۳۴۹ اولین مرکز زیست فناوری را در دانشگاه شریف تاسیس کردند. تجهیزات این مرکز از منابع مالی غیر دانشگاهی تامین شد. هم اکنون این مرکز به عنوان یک مرکز آموزشی و پژوهشی، خدمات ارزنده‌ای به دانشجویان در مقاطع مختلف در این دانشگاه ارایه می‌نماید. همچنین این مرکز بعنوان یک مرکز ملی بین‌المللی در ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی نیز شناخته می‌شود.