برگزاری جشن ورودی های 1402 دانشکده

برنامه ی جشن تدارک دیده شده برای دانشجویان ورودی 1402 به همت تمام گروه های دانشجویي فعال دانشكده، روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ساعت 13 الی 15در محل سالن جابربن حیان با حضور تعداد زیادی از دانشجویان نوورود عزیزبرگزار گردید.برنامه با تلاوت قرآن و سرود ملی آغاز شد و بامعرفی گروه های دانشجویی، سخنرانی ریاست محترم دانشكده، موسیقی زنده وکلیپ های مصاحبه ادامه پیدا کرد و با پذیرایی از حضار به پایان رسید.


​​​​​​​