دستاورد دانشجویان دانشکده در دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو

درجشنواره دانشجویی بنیاد آموزش فناوری نانوکه باهدف تقدیر از برگزیدگان دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو، برترین های نهادهای ترویجی و مدرسین برتر در سال تحصیلی 1402-1401برگزار شد، از دو نفر از دانشجویان دانشکده که در جشنواره مذکور موفق به کسب دستاورد گردیدند، تقدیر شد.
آقای مهدی نظری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با کسب رتبه نخست و مدال طلا به عنوان مدرس برتر بنیاد آموزش فناوری نانو در سال تحصیلی1401-1402معرفی شدند.
آقای محمد جواد ثقفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی نیز در جایگاه هشتم دوازدهمین مسابقه ملی فناوری نانو قرار گرفته و موفق به کسب مدال نقره بخش تحصیلات تکمیلی شد.
خاطرنشان می شود؛ مسابقه ملی فناوری نانو، بزرگترین رقابت دانشجویی در موضوع علم و فناوری نانو است که هر ساله توسط بنیاد آموزش فناوری نانو و با حضور هزاران نفر از متخصصان و علاقه مندان فناوری نانو برگزار می شود.
خدمت دانشجویان عزیز تبریک گفته وبرای ایشان موفقیت آرزو می کنیم