معاونت امور دانشجویی و فرهنگی

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده در راستای اهداف و مأموریت های آموزشی و فرهنگی دانشگاه و در اجرای سیاست های شورای فرهنگی دانشگاه در اعتلای مبانی دینی، فرهنگی و اجتماعی و رشد و ارتقاء سطح توانمندی های دانشجویان دانشکده و تقویت روحیه ی کار جمعی از طریق سازماندهی و تقویت فعالیت های علمی و دانشجویی و ایجاد فضای صمیمی بین اساتید و دانشجویان و کمک به حل مشکلات صنفی، روانی و فرهنگی دانشجویان فعالیت می نماید. هر فعالیت بسته به نوع آن با هماهنگی معاونت دانشجویی و یا معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه انجام خواهد شد.

 


حوزه فعالیت
  • اجرای آئین نامه طرح پیشگیری از افت تحصیلی دانشجویان در دانشکده
  • معرفی دانشجویان برگزیده دانشکده به معاونت دانشجویی دانشگاه
  • جمع‌آوری و بازتاب نظرات دانشجویان به مسئولین دانشکده از طریق برگزاری جلسات
  • ارتباط نزدیک با دانشجویان به منظور شناسایی استعدادها، راهنمایی و مشاوره با دانشجویان و ارجاع به مراکز مربوطه در دانشگاه
  • تشکیل و تقویت تیم‌های ورزشی دانشکده و معرفی دانشجویان توانمند در رشته‌های ورزشی
  • کمک به تشکیل، تداوم و تقویت انجمن‌های علمی دانشجویان دانشکده و نظارت بر فعالیت آنها
  • ترغیب و حمایت از گروه های دانشجویی جهت برگزاری برنامه‌ها و مراسم های دانشجویی (از جمله جشن فارغ التحصیلی و معارفه دانشجویان ورودی - مناسبت های ملی و مذهبی)
  • ترغیب و حمایت از گروه های دانشجویی جهت برگزاری بازدیدهای علمی و اردوهای فرهنگی-تفریحی
  • برنامه‌ریزی فعالیت‌های کمک آموزشی از جمله سمینارها، کارگاه های علمی، کلاس‌های فوق برنامه و نظایر آن
  • همکاری و نظارت در برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشکده و نظارت بر عملکرد شورا

 
دکتر طیبه حمزه لویان
معاون دانشجویی و فرهنگی

تلفن: 66165404-21 (98+)
thamzehlouyan[at]sharif.edu

مهندس مجید خلیلی
مسئول امور کارآموزی

تلفن: 66165427-21 (98+)
m_khalili[at]che.sharif.ir

امیر حاجی وند
کارشناس امور دانشجویی

تلفن: 66165428-21 (98+)
a.hajivand[at]sharif.edu