فرم های دوره کارشناسی ارشد و دکترا
فرم های دوره کارشناسی ارشد
اظهارنامه دانشجویان ارشد
ثبت نام با تأخیر
فرم های دوره دکترا
فرم J
اظهارنامه دانشجویان دکترا
ثبت نام با تأخیر
گزارش پیشرفت تمدید دکترا
دکتر رامین بزرگمهری
معاون تحصیلات تکمیلی

تلفن: 66166406-21 (98+)
rbozorgmehry[at]sharif.edu

زهرا کیاشمشکی
کارشناس تحصیلات تکمیلی

تلفن: 66166406-21 (98+)
shemshaki[at]che.sharif.ir
ردیف عنوان دریافت
1 برنامه آموزشی دانشجویان ورودی سال 1400 کارشناسی ارشد- مهندسی شیمی دریافت
2 برنامه آموزشی دانشجویان ورودی سال 1400 کارشناسی ارشد- مهندسی نفت  دریافت
3 برنامه آموزشی نیم سال اول 1-1402 گرایش های کارشناسی ارشد ورودی های 1402 دریافت

 

دانشجویان گرامی برای کلیه درخواست های مرتبط دیگر که فرم های مربوط به آنها در سایت نیست از طریق سامانه آموزش https://ac.sharif.edu درخواست خود را از طریق منوی مربوطه ( تحصیلات تکمیلی یا خدمات آموزشی ) ثبت و ارسال کنند.

تقویم آموزشی دانشگاه

13-16
شهریور

ثبت نام

27
شهریور

شروع کلاس ها

25-07
دی-بهمن

امتحانات