آزمایشگاه های آموزشی دانشکده مهندسی شیمی و نفت
آزمایشگاه انتقال حرارت
 • فهرست آزمایش ها

  توزیع دما در میله ها، هدایت حرارتی در جامدها، جابجایی آزاد، جابجایی اجباری، خنک کن فین دار هوایی، میعان، جوشش، مبدل حرارتی صفحه ای، مبدل حرارتی زوج لوله، مبدل حرارتی مارپیچ، مبدل حرارتی پوسته ولوله، تابش حرارتی، انتقال حرارت در مخازن همزده، همزدگی، کالیبراسیون دماسنج ها
 • زمینه تحقیقاتی

  • انتقال حرارت
  •  پدیده های انتقال
 • خدمات صنعتی

  • اندازه گیری ضریب هدایت جامدات و مایع ها
  • کالیبراسیون دماسنج ها
 • تجهیزات آزمایشگاهی

  13 دستگاه آزمایشگاهی+ کالیبراسیون
 • اطلاعات تماس

  021-66165423
دکتر فتح اله فرهادی
سرپرست آزمایشگاه
farhadi[at]sharif.edu

مهندس عباس فتحی
کارشناس آزمایشگاه
fathizadeh[at]che.sharif.ir

آزمایشگاه حفاری
 • فهرست آزمایش ها

  • فیلتراسیون استاتیک گل حفاری پایه آبی
  • فیلتراسیون استاتیک گل حفاری پایه نفتی
  • فیلتراسیون دینامیک گل حفاری پایه آبی
  • ساخت گل
  • تعیین رئولوژی گل حفاری پایه آبی و نفتی
  • تعیین وزن گل حفاری
  • بررسی تمیز سازی چاه در حالت جهت دار و قائم
    
 • زمینه تحقیقاتی

  • مهندسی حفاری
 • خدمات صنعتی

  • تعیین خواص فیلتراسیونی گل های حفاری در شرایط استاندارد API
  • تعیین رئولوژی گلهای حفاری در شرایط دما و فشار محیط
  • تعیین میزان مقاومت کیک گل تحت جریان های بررشی مختلف و ارایه مدل فرسایش کیک گل
  • بررسی میزان تمیز سازی گل حفاری با رئولوژی های مختلف
  • شبیه سازی تمیز سازی چاه
 • تجهیزات آزمایشگاهی

  • فیلترپرس استاتیک و دینامیک
  •  ترازوی گل
  •  میکسر
  •  ویسکومتر
  •  شبیه ساز تمیزکاری چاه
 • اطلاعات تماس

  021-66166412
دکتر سعید جمشیدی
سرپرست آزمایشگاه
jamshidi[at]sharif.edu


آزمایشگاه خواص سیالات مخزن
 • فهرست آزمایش ها

  • اندازه­ گیری چگالی و وزن مخصوص سیالات هیدروکربنی در دمای بالا و فشار محیطی
  • اندازه­ گیری چگالی سیالات هیدروکربنی در دما و فشار مخرن
  • اندازه­ گیری ویسکوزیته سیالات مخزنی در دمای بالا و فشار محیطی
  • اندازه­ گیری محتوای آسفالتین نفت خام
  • اندازه­ گیری حداقل فشار امتزاجی
  • مطالعه رفتار فازی
 • زمینه تحقیقاتی

  • مشخصه ­سازی سیالات هیدروکربنی
  • مطالعه رفتار فازی سیالات مخزنی
 • تجهیزات آزمایشگاهی

  • پیکنومتر
  • هیدرومتر
  •  ویسکومتر لوله موئینه و حمام
  • ست اندازه­ گیری محتوای آسفالتین نفت خام
  •  دانسیتومتر دما-فشار بالا
  •  دستگاه لوله قلمی
  •  دستگاه رفتار فازی
  • پمپ تزریق
 • اطلاعات تماس

دکتر سید شهاب الدین آیت اللهی
سرپرست آزمایشگاه
shahab[at]sharif.edu

مهندس سبحان کهن پور
کارشناس آزمایشگاه
kohanpour.sobhan[at]gmail.com

آزمایشگاه پلیمر
 • فهرست آزمایش ها

  • آزمایش شماره 1: شکل‌دهی با فرآیند اکستروژن و قالب‌گیری تزریقی
  • آزمایش شماره 2: تولید فیلم دمشی و بررسی پارامترهای آن
  • آزمایش شماره 3: روش‌های ساخت کامپوزیت‌ها
  • آزمایش شماره 4: آزمون کشش و ضربه
  • آزمایش شماره 5: رئومتر و خواص رئولوژیکی و کاربرد آن در علم پلیمر
  • آزمایش شماره 6: پلاستیسول‌های PVC (قالبگیری و پوشش دهی)
  • آزمایش شماره 7: آزمون سختی
  • آزمایش شماره 8: فرآیند الکتروریسی و کاربردهای آن
  • آزمایش شماره 9: تولید لاستیک و تجهیزات مورد استفاده در اختلاط آن
  • آزمایش شماره 10: فرآیندهای تولید فوم‌های پلی‌یورتان
 • زمینه تحقیقاتی

  • شكل دهي پليمرها
  • اندازه‌گیری خواص فيزيكي مكانيكي و  رئولوژیكي  پلیمرها و کامپوزیت‌ها
  • ساخت و سنتز ترکیبات پلیمری و نانو ساختارهاي پليمري
 • خدمات صنعتی

  • اندازه‌گیری خواص رئولوژی و مکانیکی پلیمرها و کامپوزیت‌ها
 • اطلاعات تماس

دکتر احمد رمضانی
سرپرست آزمایشگاه
ramazani[at]sharif.edu

مهندس محسن بهمن یار
کارشناس آزمایشگاه
bahmanyar[at]che.sharif.ir

آزمایشگاه کنترل فرایند
 • فهرست آزمایش ها

  • آزمایش کنترل دما
  • آزمایش کنترل فشار
  • آزمایش کنترل سطح
  • آزمایش کنترل جریان
  • آزمایش کنترل غلظت (کانداکتیویتی)
  • آزمایش کنترل آبشاری
  • آزمایش کنترل سطح در سیستم 4 تانک تداخلی (+کنترل چند متغیره)
  • آزمایش کنترل  فشار مخازن متوالی (سیستم درجه 2)
  • آزمایش آنالیز پاسخ فرکانسی سیستم های تداخلی
  • آزمایش کنترل دمای سیستم های حاوی تاخیر انتقالی
 • زمینه تحقیقاتی

  • کنترل فرایندهای شیمیایی
 • تجهیزات آزمایشگاهی

  • دستگاه کنترل دما
  • دستگاه کنترل فشار
  • دستگاه کنترل سطح
  • دستگاه کنترل جریان
  • دستگاه کنترل غلظت (کانداکتیویتی)
  • دستگاه کنترل آبشاری
  • دستگاه کنترل سطح در سیستم 4 تانک تداخلی (+کنترل چند متغیره)
  • دستگاه کنترل  فشار مخازن متوالی (سیستم درجه 2)
  • دستگاه آنالیز پاسخ فرکانسی سیستم های تداخلی
  • دستگاه کنترل دمای سیستم های حاوی تاخیر انتقالی
 • اطلاعات تماس

  controllab@che.sharif.ir
  021-66166447
دکتر احسان وفا
سرپرست آزمایشگاه
e.vafa[at]sharif.edu


آزمایشگاه عملیات واحد صنعتی
 • فهرست آزمایش ها

  • بویلر
  • استخراج روغن گیاهی
  • تبخیرکننده فیلمی بالارونده
  • تبخیرکننده دومرحله ای
  • برج تقطیر سینی دار
  • تقطیر در برج پر شده
  • خشک کن پاشنده
  • خشک کن دوار
  • جذب و دفع گاز
  • استخراج مایع-مایع
  • بسترثابت و سیال
  • استخراج جامد-مایع
  • نفوذ
 • زمینه تحقیقاتی

  • آزمایشگاه آموزشی برای دانشجویان کارشناسی مهندسی شیمی
 • خدمات صنعتی

  • خشک کن پاشنده
  • خشک کن سینی دار
  • تقطیر در برج پرشده
  • فیلتراسیون خلاء
  • آسیاب گلوله ای
  • استخراج مایع-مایع
  • استخراج جامد-مایع
  • غربالگری
 • تجهیزات آزمایشگاهی

  • خشک کن پاشنده
  • خشک کن سینی دار
  • تقطیر در برج پرشده
  • فیلتراسیون خلاء
  • آسیاب گلوله ای
  • استخراج مایع-مایع
  • استخراج جامد-مایع
  • غربالگری
 • اطلاعات تماس

  021-66165404
  021-66166457
  unitlab@che.sharif.ir
  ​​​​​​​http://che.sharif.edu/~unitlab/index.html
  ​​​​​​​
دکتر مریم سعادتمند
سرپرست آزمایشگاه
m.saadatmand[at]sharif.edu

مهندس محمد خلیلی
کارشناس آزمایشگاه
mohammad_khalili[at]che.sharif.ir

آزمایشگاه سوخت و روغن
 • فهرست آزمایش ها

  • خوردگی نوار مس
  • اندازه‌گیری نقطه اشتعال بسته
  • اندازه‌گیری نقطه ابری و ریزش
  • تقطیر در فشار اتمسفر
  • اندازه‌گیری گرانروی سینماتیک روغن‌های روان‌کننده در دمای بالای صفر
  • اندازه‌گیری گرانروی سیبولت
  • تعیین میزان نفوذپذیری قیر
  • تعیین میزان نفوذپذیری گریس روان‌کننده
  • تعیین API و چگالی نسبی توسط هیدرومتر
  • تعیین کشش قیر
  • تعیین نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه و گلوله
  • تعیین فشار بخار به روش رید
  • تعیین نقطه آنیلین
  • تعیین نقطه دودکنندگی
  • ​​​​​​​تعیین ضریب شکست
 • زمینه تحقیقاتی

  • تعیین مشخصات فیزیکی و شیمیایی فرآورده‌های نفتی، سوختی و روغنی
 • خدمات صنعتی

  • تعیین مشخصات انواع نمونه‌های سوخت و روغن‌های فسیلی و زیستی
 • تجهیزات آزمایشگاهی

  • دستگاه خوردگی نوار مس
  • دستگاه نقطه اشتعال بسته
  • دستگاه نقطه ابری و ریزش
  • دستگاه تقطیر در فشار اتمسفر
  • دستگاه گرانروی سینماتیک روغن های روان کننده در دمای بالای صفر
  • دستگاه گرانروی سیبولت
  • دستگاه تعیین میزان نفوذپذیری قیر
  • دستگاه تعیین میزان نفوذپذیری گریس روان کننده
  • تعیین API و چگالی نسبی توسط هیدرومتر
  • دستگاه تعیین کشش قیر
  • دستگاه نقطه نرمی قیر با ابزار حلقه و گلوله
  • دستگاه اندازه‌گیری فشار بخار رید
  • دستگاه نقطه آنیلین
  • دستگاه نقطه دودکنندگی
  • ​​​​​​​ دستگاه ضریب شکست
 • اطلاعات تماس

  021-66165454
  021-66166403
  ​​​​​​​
دکتر فرزام فتوت
سرپرست آزمایشگاه
fotovat[at]sharif.edu

مهندس زهره ارجمندی
سرپرست آزمایشگاه
zarjomandi[at]che.sharif.ir

آزمایشگاه  مکانیک سیالات
 • فهرست آزمایش ها

  • آزمایش افت در سیستم لوله کشی
  • آزمایش تونل باد
  • آزمایش توربو ماشین های محوری جریان سیال
  • آزمایش به هم بستن سری و موازی پمپ ها
  • آزمایش اصطکاک در لوله ها
  • آزمایش تحقیق در رابطه برنولی
  • آزمایش روش های اندازه گیری دبی در لوله ها
  • آزمایش نیرو های وارد بر یک جسم غوطه ور
  • آزمایش کاویتاسیون
  • آزمایش رینولدز
  • آزمایش بستر سیالی شده
  • آزمایش کالیبراسیون فشار سنج
  • آزمایش پمپ گریز از مرکز
  • آزمایش برخورد جت آب
 • تجهیزات آزمایشگاهی

  • دستگاه افت در سیستم لوله کشی
  • دستگاه تونل باد
  • دستگاه توربو ماشین های محوری جریان سیال
  • دستگاه به هم بستن سری و موازی پمپ ها
  • دستگاه اصطکاک در لوله ها
  • دستگاه تحقیق در رابطه برنولی
  • دستگاه روش های اندازه گیری دبی در لوله ها
  • دستگاه نیرو های وارد بر یک جسم غوطه ور
  • دستگاه کاویتاسیون
  • دستگاه رینولدز
  • دستگاه بستر سیالی شده
  • دستگاه کالیبراسیون فشار سنج
  • دستگاه پمپ گریز از مرکز
  • دستگاه برخورد جت آب
 • اطلاعات تماس

  fluidlab@che.sharif.edu
دکتر سعید عینی
سرپرست آزمایشگاه
saeed.eini[at]sharif.edu

مهندس محمد خلیلی
کارشناس آزمایشگاه
mohammad_khalili[at]che.sharif.ir

آزمایشگاه  آب و فاضلاب
 • فهرست آزمایش ها

  • تعیین سختی کل و سختی کلسیم و منیزیم
  •  تعیین قلیایت
  • -اندازه گیری سدیم و پتاسیم
  • اندازه گیری یون کلر
  • اندازه گیری یون سولفات
  • اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز شیمیایی COD
  •  اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)
  •  اندازه گیری ازت کل و آمونیاکی
  •  آزمون جارتست
  • اندازه گیری باقیمانده تبخیر
  • اندازه گیری مواد معلق
 • تجهیزات آزمایشگاهی

  • رآکتور COD
  • pH متر
  • دستگاه کجلدال
  • جارتست
  • فلیم فتومتر
  •  هود، آون، ترازو
  • پمپ خلاء
  • سانتریفیوژ،
  • کوره آزمایشگاهی
  •  اسپکتروفتومتر
  •  کوره آزمایشگاهی
 • زمینه تحقیقاتی

  آزمایشات آب و فاضلاب
 • اطلاعات تماس

  021-66166430-66164106
دکتر سهیلا یغمایی
سرپرست آزمایشگاه
yaghmaei[at]sharif.edu

دکتر زهرا قبادی
سرپرست آزمایشگاه
z.ghobadi[at]sharif.edu

مهندس حسن لطفی
کارشناس آزمایشگاه
ٍEmail

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب
 • فهرست آزمایش ها

  • کشت و تکثیر میکروارگانیسم ها در محیط های جامد، نیمه جامد و مایع
  • مشاهدات ماکروسکوپی و میکروسکوپی انواع میکروارگانیسم ها
  • شمارش کلی میکروارگانیسم ها(Total Count)
  •  جداسازی و خالص سازی میکروارگانیسم ها
  •  میکروبیولوژی آب : شمارش کلی، تست کلیفرم و کلیفرم گوارشی
  • تعیین بیومس و منحنی رشد میکروارگانیسم ها
  •  مطالعه کشت بیهوازی
 • تجهیزات آزمایشگاهی

  • انکوباتور شیکر دار
  • سانتریفیوژ
  • شیکر لوله
  • ترازوی آزمایشگاهی
  • آون آزمایشگاهی
  • انکوباتور
  • هود لامینار
  • میکروسکوپ نوری
  •  pH  متر
  • بن ماری
  • اسپکتروفتومتر
  • سونیکاتور
  • استیرر
  • دستگاه آب مقطر گیری
  • اتوکلاو
 • زمینه تحقیقاتی

  آزمایشات میکروبیولوژی آب
 • اطلاعات تماس

  021-66166430-66164106
دکتر سهیلا یغمایی
سرپرست آزمایشگاه
yaghmaei[at]sharif.edu

دکتر زهرا قبادی
سرپرست آزمایشگاه
z.ghobadi[at]sharif.edu

مهندس حسن لطفی
کارشناس آزمایشگاه
ٍEmail

مهندس زهرا افشار
کارشناس آزمایشگاه
z.afshar[at]staff.sharif.edu

آزمایشگاه زیست فناوری
 • فهرست آزمایش ها

  • کشت و تکثیر میکروارگانیسم ها در محیط های جامد، نیمه جامد و مایع
  • مشاهدات ماکروسکوپی و میکروسکوپی انواع میکروارگانیسم ها
  • شمارش کلی میکروارگانیسم ها(Total Count
  •  جداسازی و خالص سازی میکروارگانیسم ها
  •  میکروبیولوژی آب : شمارش کلی، تست کلیفرم و کلیفرم گوارشی
  • تعیین بیومس و منحنی رشد میکروارگانیسم ها
  •  تست آنتی باکتریال(MIC، MBC)
  • اندازه گیری غلظت پروتئین
  • استخراج DNA از سلول باکتری
 • تجهیزات آزمایشگاهی

  • انکوباتور شیکر دار
  • سانتریفیوژ
  • شیکر لوله
  • ترازوی آزمایشگاهی
  • آون آزمایشگاهی
  • انکوباتور
  • هود لامینار
  • میکروسکوپ نوری
  •  pH  متر
  • بن ماری
  • اسپکتروفتومتر
  • سونیکاتور
  • استیرر
  • دستگاه آب مقطر گیری
  • اتوکلاو
 • زمینه تحقیقاتی

  بیوتکنولوژی
 • اطلاعات تماس

  021-66166430-66164106
دکتر سهیلا یغمایی
سرپرست آزمایشگاه
yaghmaei[at]sharif.edu

دکتر زهرا قبادی
سرپرست آزمایشگاه
z.ghobadi[at]sharif.edu

مهندس حسن لطفی
کارشناس آزمایشگاه
ٍEmail

مهندس زهرا افشار
کارشناس آزمایشگاه
z.afshar[at]staff.sharif.edu