مشخصات هیئت علمی

عبدالحسین آقاجان

استادیار(پیشکسوت)

 

 

 

 

مهندسی پلیمر

دانلود

سید شهاب الدین آیت اللهی

استاد

تلفن: 66166405(021)

ایمیل:shahab[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

صفحه شخصی

 

 

حرکت سیال در محیط متخلخل

ازدیاد برداشت از مخازن نفتی

انگیزش چاه و بهبود تولید

دانلود

محمـّد بازارگان

استادیار

شماره تماس: 66166421(021)

ایمیل: mbazargan[at]sharif.edu

صفحه شخصی

 

جریان های واکنش دهنده در محیط متخلخل

دانلود

داریوش باستانی

استاد(پیشکسوت)

تلفن: 66165409 (021)

ایمیل: bastani[at]sharif.edu

پدیده های انتقال و فرایندهای جداسازی

دانلود

مرحوم سید امیر بداخشان

استاد(پیشکسوت)

 

 

مهندسی نفت

دانلود

سید مهدی برقعی

استاد(پیشکسوت)

ایمیل:  mborghei[at]sharif.edu

 

مهندسی محیط زیست

تصفیه آب و فاضلاب

مهندسی بیوراکتور

دانلود

رامین بزرگمهری بوذرجمهری

استاد

شبيه سازی سیستمهای پیچیده

کاربرد هوش مصنوعي در مهندسي شيمي

بهينه سازی سيستمهای فرايندی

روشهای کنترل هوشمند و غیر خطی

دانلود

بقالها

دانشیار

مهندسی الکتروشیمی، سطح و غشاء

دانلود

سید محمودرضا پیشوایی

استاد

تلفن: 6429 6616 (021)

ایمیل: pishvaie[at]sharif.edu

ORCID ID

 

Researchgate

 

Google Scholar

صفحه شخصی

 

 

كنترل و شبيه سازي

بهینه سازی فرآیندها

پدیده های انتقال محاسباتی

شبیه سازی مخازن نفتی

دانلود

وحید تقی خانی

استاد

تلفن: 66166417 (021)

ایمیل: taghikhani[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

صفحه شخصی

ترمودینامیک کاربردی

دانلود

سعید جمشیدی

دانشیار- رئیس دانشکده

تلفن: 6412 6616 (021)

ایمیل: jamshidi[at]sharif.edu

ORCID ID

Google Scholar

صفحه شخصی

مهندسی نفت

دانلود

طیبه حمزه لوئیان

استادیار- معاون دانشجویی و فرهنگی

تلفن: 5414 6616 (021)

ایمیل: thamzehlouyan[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

صفحه شخصی

سینتیک واکنش های کاتالیزوری

کاتالیز محیطی

دانلود

فرهاد خراشه

استاد

تلفن: 5411 6616 (021)

ایمیل:khorashe[at]sharif.edu

صفحه شخصی

رآکتور و مدلسازی

دانلود

داود رشتچیان

استاد

تلفن: 5050 6616 (021)

ایمیل: rashtchian[at]sharif.edu

Google Scholar

مهندسی فرایند و ایمنی

دانلود

جلیل رضوی

استاد(پیشکسوت)

ایمیل: razavi[at]sharif.edu

 

مهندسی صنایع غذایی

دانلود

احمد رمضانی سعادت آبادی

استاد

تلفن: 5431 6616 (021)

ایمیل: ramazani[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

SCOPUS

Scimet

صفحه شخصی

پلیمر

زیست پزشکی

نانو

مواد پوشش مقاوم در برابر خوردگی

رئولوژی و دینامیک سیالات غیر نیوتنی

مهندسی نفت و زیست پزشکی (رویکردهای تجربی و مدلسازی)

دانلود

مرحوم رضا روستاآزاد

استاد(پیشکسوت)

بیوتکنولوژی

دانلود

مریم سعادتمند

دانشیار

تلفن: 5404 6616 (021)

ایمیل:m.saadatmand[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

صفحه شخصی

بیومیکروسیستم

مهندسی پزشکی

دانلود

محمد سلطانیه

استاد(پیشکسوت)

ایمیل:   msoltanieh[at]sharif.edu

 

پديده انتقال و محيط زیست

فرآیندهای غشایی

دانلود

علی اکبر سیف کردی

استاد(پیشکسوت)

ایمیل: safekordi[at]sharif.edu

 

جداسازی و طراحی برجها

دانلود

محمد شاهرخی

استاد(پیشکسوت)

تلفن: 5419 6616 (021)

ایمیل: shahrokhi[at]sharif.edu

کنترل و شبیه سازی

دانلود

سید جلال الدین شایگان سالک

استاد(پیشکسوت)

ایمیل: shayegan[at]sharif.edu

 

محيط زيست- تصفیه آب و فاضلاب بیوتکنولوژی

دانلود

اکبر شجاعی

استاد

تلفن: 6432 6616 (021)

ایمیل: akbar.shojaei[at]sharif.edu

ORCID ID

Google Scholar

صفحه شخصی

 

 

مهندسی پلیمر و کامپوزیت

دانلود

هانیه صفری

استادیار

ایمیل: hanieh.safari[at]sharif.edu

دانلود

ايران عالم زاده

استاد(پیشکسوت)

تلفن: 4102 6616 (021)

ایمیل:  alemzadeh[at]sharif.edu

 

مهندسی بیوشیمی (صنایع غذایی)

تکنولوژی آنزیم

زیست فناوری

دانلود

محمد جعفر عبدخدایی

استاد

تلفن: 5421 6616 (021)

ایمیل: abdmj[at]sharif.edu

Researchgate

Google Scholar

صفحه شخصی

 

 

 

مهندسی پزشکی

دانلود

حسین عسکری پور

استادیار

تلفن: 4104 6616 (021)

ایمیل: h_askaripour[at]sharif.edu

صفحه شخصی

 

تكنولوژي آنزيم

بيوتكنولوژي

مدلسازي و شبيه سازي فرايندهاي بيولوژيكي

پديده هاي انتقال در سيستم هاي بيولوژيكي

دانلود

سعید عینی

استادیار

6418 6616 (021)

ایمیل: saeed.eini[at]sharif.edu

صفحه شخصی

 

مهندسی سیستم های فرایندی(Process Systems Engineering)

طراحی و بهینه سازی چندمقیاسه (Multi-scale design and optimization)

بازدهی انرژی (Energy Efficiency)

دانلود

محمد حسین غضنفری

دانشیار

تلفن: 6413 6616 (021)

ایمیل: ghazanfari[at]sharif.edu

ORCID ID

Google Scholar

SCOPUS

صفحه شخصی

مهندسی نفت

دانلود

سید مبین فاطمی

دانشیار

تلفن: 6409 6616 (021)

ایمیل: fatemi[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate 1,2

Google Scholar

SCOPUS

صفحه شخصی

 

پدیده های انتقال در محیط های متخلخل

دانلود

فرزام فتوت

استادیار

تلفن: 6431 6616 (021)

ایمیل: fotovat[at]sharif.edu

Google Scholar

صفحه شخصی

انرژی و محیط زیست

فن آوری ذرات

فن آوری سیال سازی

دانلود

فتح الله فرهادی

استاد(پیشکسوت)

تلفن: 5423 6616 (021)

ایمیل: farhadi[at]sharif.edu

مهندسی فرآیند و طراحی

دانلود

مسعود فرونچی

استاد

تلفن: 5422 6616 (021)

ایمیل: frounchi[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

صفحه شخصی

مهندسی پلیمر

دانلود

سیروس قطبی

استاد

تلفن: 5405 6616 (021)

ایمیل: ghotbi[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

مهندسی نفت و ترمودینامیک

دانلود

اخترالملوک کاظمی دلیری

استادیار(پیشکسوت)

ایمیل:  a_kazemi[at]sharif.edu

 

صنایع غذایی

بیوتکنولوژی

دانلود

محمد کاظمینی

استاد

تلفن: 5425 6616 (021)

ایمیل: kazemini[at]sharif.edu

صفحه شخصی

کاتالیسیس و علم سطح

دانلود

حمیدرضا کریمی نیا

دانشیار

تلفن: 6426 6616 (021)

ایمیل: kariminia[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

مهندسی محیط زیست

بیوتکنولوژی

دانلود

مرحوم ایرج گودرزنیا

استاد(پیشکسوت)

 

 

جداسازي شبيه سازي

سیستم های فوق بحرانی

اتوماسیون فرایندها

دانلود

حسن ماهانی

استادیار

تلفن: 5418 6616 (021)

ایمیل: hmahani[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

SCOPUS

Publons

Scimet

ازدیاد برداشت با آب مهندسی شده و روشهای هیبریدی

فیزیک جریان در مقیاس منفذ و آنالیز دیجیتال سنگ

ترشوندگی، فیلم نازک و علوم بین سطحی

ژئومکانیک مخزن - یکپارچگی چاه

ذخیره سازی انرژی

دانلود

علی اصغر محمدی

دانشیار

تلفن: 5410 6616 (021)

ایمیل: amohammadi[at]sharif.edu

پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی

دانلود

محسن مسیحی

استاد

تلفن: 6425 6616 (021)

ایمیل: masihi[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

صفحه شخصی

مهندسی نفت -مخازن هیدروکربوری

دانلود

شهره مشایخان

دانشیار

تلفن: 6414 6616 (021)

ایمیل: mashayekhan[at]sharif.edu

 ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

صفحه شخصی                                

 

نانو بیوتکنولوژی

زیستمواد

مهندسی بافت

دانلود

پریوش مصلحی مصلح آبادی

مربی(پیشکسوت)

ایمیل:  moslehi[at]sharif.edu

 

محیط زیست

مکانیک سیالات

دانلود

ویدا مقصودی

استادیار(پیشکسوت)

 

ایمیل:   maghsoodi[at]sharif.edu

 

صنایع غذایی

بیوتکنولوژی

دانلود

سید عباس موسوی

دانشیار

تلفن: 6427 6616 (021)

ایمیل:   Musavi[at]sharif.edu

Google Scholar

 

مهندسی پلیمر - غشا

پیل سوختی

دانلود

اصغر مولایی دهکردی

استاد

تلفن: 5412 6616 (021)

ایمیل:  amolaeid[at]sharif.edu

ORCID ID

Researchgate

Google Scholar

Scopus

 

تشدید فرایند

پدیده های انتقال و فرایند های جداسازی

مدل سازی و شبیه سازی سیستم های چند فازی

ذخیره سازی انرژی

دانلود

پروین ناهید

مربی(پیشکسوت)

ایمیل: nahid[at]sharif.edu

 

محیط زیست و صنایع غذایی

دانلود

منوچهر وثوقی

استاد(پیشکسوت)

تلفن:  4104 6616 (021)

ایمیل:  vosoughi[at]sharif.edu

 

مهندسی بیوشیمی (صنایع غذایی)

دانلود

احسان وفا

استادیار

تلفن: 5469 6616 (021)

ایمیل: e.vafa[at]sharif.edu

ORCID ID

Google Scholar

 

مهندسی سیستم های فرایندی

دانلود

سهیلا یغمایی

استاد

تلفن: 6430 6616 (021)

ایمیل:  yaghmaei[at]sharif.edu

ORCID

Researchgate

Google Scholar

 

محيط زيست

بیوتکنولوژی و فروشویی زیستی

مدلسازی فرایندهای بیولوژیکی

پیلهای سوختی میکروبی

دانلود