33
هیئت علمی
683
کارشناسی
315
کارشناسی ارشد
75
دکتری
9472
فارغ التحصیلان

اخبار و اطلاعیه ها

برای مشاهده اخبار و اطلاعیه های بیشتر، از آرشیو خبری دانشکده  بازدید کنید. آرشیو خبری

معرفی دانشکده مهندسی شیمی و نفت

دانشکدۀ مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۴۵، تحت عنوان دانشکدۀ مهندسی شیمی تأسیس شد. این دانشکده در سال ۱۳۷۹ بمنظور انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی در بخش بالا دستی مهندسی نفت، به دانشکدۀ مهندسی شیمی و نفت تغییر نام داد.مهندسی شیمی آن شاخه از مهندسی است که با گسترش و کاربرد عملیات تولید صنعتی که در آنها تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد انجام گیرد روبروست. مهندسی نفت شامل تمام فعالیت های تولید و اکتشاف نفت، به عنوان یکی از صنایع بالادستی در حوزه انرژی است. صنایع بالادستی نفت با ذخائر هیدروکربوری زیر زمینی و چگونگی کشف و تولید و بهره برداری بهینه آن مواجه است.دانشکدۀ مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف، در حال حاضر در کلیه مقاطع تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی شیمی و مهندسی نفت دانشجو می پذیرد.

بیشتر بدانید

دستاوردها و افتخارات دانشکده